Holdfény - Szeretgom.hu

Őket követi

Őt követik

Holdfény

Regisztrált:
2009. 06. 22. 14:54
Utolsó belépés:
2023. 12. 03. 21:20

2010. 05. 24. 0:53

Beethoven: Esz-dúr 5. zongoraversenye Op. 73.

 

Folytatás:

 

A II. tétel (az előző videó végén kezdődik!) /Adagio un poco mosso (=lassan, de kicsit mozgalmasan) aránylag rövid. A zenekarban H-dúrban megszólaló, megindítóan bensőséges téma Beethoven áhitatos rajongását fejezi ki a természet szépségeinek láttán. A természetrajongó zeneköltő lelke csordultig telik meg magányos barangolásaiban az erdők, virágok, patakok változatos pompájának kitárulásával.

 

http://www.youtube.com/watch?v=Nh2dxjKMIaQ&feature=related

Claudio Arrau - Beethoven: Esz-dúr zongoraverseny II.tétel 2.rész + III.tétel 1.rész

 

Merész kromatikus moduláció (=hangnemi kitérés, átmenés más hangnembe) után közvetlenül következik a III. tétel /Rondo. Allegro ma non troppo (=Körtánc. Gyorsan, de nem túlzottan)/. A főtémát Beethoven érdekes módon készíti elő. Halkan indul, mintha most születnék meg, majd viharos lendülettel, felcsattanó jókedvvel nekiiramodik. A kettős profilú főtéma első részének érdekes a ritmikája. A második rész szintén további két részre bontható, egy kromatikusan lefelé haladóra, és egy patetikusan fölfelé ívelőre. A témának ezt a többoldalúságát a továbbiakban ragyogóan bontja ki és világítja meg Beethoven, aki a szikrázó életöröm diadalmas harsogásában fejezi be a mesterművet.

 

http://www.youtube.com/watch?v=O7xN3ZdHKeU&feature=related

Claudio Arrau - Beethoven: Esz-dúr zongoraverseny III.tétel 2.rész

 

Holdfény

 

2010. 05. 24. 0:19

Halihóóóó!
Ébresztőőőőő!
Megjött az éjszakai műszak! Nevetés

 

Eszembe jutott egy kedves ismerősöm, akinek kedvence Beethoven 5. Esz-dúr zongoraversenye Claudio Arrauval.

Rákerestem, s meg is találtam.

De nézzük, mit is ír a hogyishívják e műről:

 

A leghatalmasabb versenymű Beethoven munkásságában. Az 1808. és 1809. évek szülötte. Beethoven akkor már süketsége miatt kénytelen volt teljesen visszavonulni a nyilvános zongorázástól, és a mű bemutatását (1810-ben Lipcsében, 1812-ben Bécsben) kedvelt tanítványára, Czerny Károlyra bízni. Amíg Beethoven előző versenyműveinek kadenciáit maga rögtönözte az előadásokon, most másra kellett bíznia a mű megszólaltatását. A kadenciák kottákba rögzatésére kénytelen volt fokozottabb műgondot fordítani.

 

Itt álljunk meg egy pillanatra!
A kadenciáról még azt hiszem, nem beszéltünk, mi is ez a zeneművekben?

Jelentése kétféle értelemmel is bír:

1. Szó szerint ZÁRLAT, záradékot jelent. A zene értelmi tagozódásának legfőbb eszköze; mondatok, periódusok, tételek VÉGÉN fellépő harmonikus fordulat.

2. Áriákban, hangszeres művekben, elsősorban VERSENYMŰVEKBEN a szóló hangszer rendszerint virtuóz, formailag viszonylag kötetlen szólója, amit régebben az előadók improvizációs készségére bíztak. A 19. sz. romantika óta a műnek egyre szervesebb, a szerző által megkomponált része.

 

E kis szükséges kitérő után nézzük tovább a zongoraversenyt:

 

Ebben a műben előtérbe kerül a rögtönzés-jelleg. A heroikus hang az uralkodó, egy magasrendű, etikus hivatástudattal telített, hősi jellemet ábrázol itt a zeneköltő a katonaversenyművek nyelvén (az angolok ezt a művet "The Emperor" alcímen ismerik), de mennyivel költőibb tartalommal! A III. (szintén Esz-dúr) szimfónia hangjaiban megjelenített beethoveni eszmény tér itt vissza, a magasabbrendű ember ideálja.

Hatalmas erejű, élesen felcsattanó zenekari akkordtömbök váltakozása a zongora futamaival: ez a kadencia-jellegű kezdet indítja el az I. tételt (Allegro). Ez a rögtönző-jellegű kadencia-kezdet valóban beethoveni, mint ahogy jellegzetesen rá vall a főtémának azonnali továbbfejlesztése is... Varázsos hatású az esz-mollban pianissimo (=nagyon halk) megjelenő második téma. A harmadik téma oboán és fuvolán jelenik meg.

A kidolgozási részben a mű harcias és elszántan küzdelmes jellegének megfelelően a zenekar és a szólóhangszer viharos szenvedéllyel torlódik egymásba. A kadenciát Beethoven itt most már szervesen beépíti a tétel tematikus egységébe.

 

http://www.youtube.com/watch?v=akc0v_KTZBM&feature=related

Claudio Arrau - Beethoven: Esz-dúr zongoraverseny I.tétel1.rész

 

http://www.youtube.com/watch?v=AP485C6MZAU&feature=related

Claudio Arrau - Beethoven: Esz-dúr zongoraverseny I.tétel 2.rész  

 

http://www.youtube.com/watch?v=2cA8znJZ0dI&feature=related

Claudio Arrau - Beethoven: Esz-dúr zongoraverseny I.tétel 3.rész + II.tétel 1.rész

 

Jó hallgatást, nézelődést, különösen ajánlom Ernő bácsinak!

 

Képzeljétek, Claudio Arrau itt már 85 éves!

 

Folyt. köv.

 

 

2010. 05. 23. 21:33

Szép estét mindenkinek!

Ezt most "csak úgy"... mert olyan gyönyörű!

 

 

Mindenkinek szerettel

Holdfény

 

2010. 05. 23. 0:11

" - Amíg ilyet látunk és hallunk ilyen fiataloktól addig van remény!!! 

 -  gyönyörű, ömlik a könnyem...
 - hatalmas mű...mintha a harangok hangja a világ, azaz a magyar kultúra elvesztét jelképezné...fel kell figyelni az ilyen kincsekre..."

 

Kedveseim!
Kalandozásaim közben a youtube oldalon találtam ezeket a kommenteket.

És akik kapták:

 

Dunakeszi Bárdos Lajos ált. iskola "Kicsinyek kórusa" - Altsach Gergely karnagy vezetésével:

 

http://www.youtube.com/watch?v=7J5Fy5CqkpQ&NR=1

Bárdos Lajos: Szellő zúg távol

2009.05.19 - "ÉNEKLŐ IFJÚSÁG" Megyei Minősítő Hangverseny, Veresegyház 2009.
Kicsinyek Kórusa
Vezényel: Altsach Gergely

 

http://www.youtube.com/watch?v=aLHNkj43GkU&feature=related

Bárdos Lajos: Sánta Beke

 

http://www.youtube.com/watch?v=noSbGBZQl9s&feature=related

Kodály: Zöld erdőben

 

És végül az egész Bárdos iskola egyesített kórusa:

 

http://www.youtube.com/watch?v=GBABI12V5eI&feature=related

J. S. Bach: Parasztkantáta

Templomi Hangverseny 2009
A Bárdos Lajos Általános Iskola Egyesített kórusa - a Tanári kórussal kiegészülve
Vezényel: Kertészné Hidvégi Zsuzsanna
Zongorán km.: Godán Sándor

 

Valóban jó látni, hallani még ilyet.

Viszont elszomorító, milyen gyéren vannak a nézőtéren...

Még a kedves szülők sem voltak kíváncsiak a csemetéikre? Rosszall

 

Kis alkalmi kórushangversenyünk után kívánok mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát, és kellemes pünkösdi ünnepeket!
Holdfény

 

2010. 05. 22. 21:56

Kellemes pünkösdi ünnepeket kívánok mindenkinek ezekkel a kedves pünkösdi dalokkal:

Népdal:


Két szál pünkösd rózsa
Kihajlott az útra,
El akart hervadni,
Nincs, ki leszakítsa.

Nem ám az a rózsa,
Ki a kertbe nyílik,
Hanem az a rózsa,
Kik egymást szeretik.

Nem szeretlek másért,
Két piros orcádért,
Szemed járásáért,
Szád mosolygásáért.

 

Egy kis szólmizációs emlékeztető:

lá mi mi fi szó mi

lá mi mi fi szó mi

re mi dó dó ti lá

re re dó ti lá lá

 

/Hangneme: Lá-sor fi-vel, azaz hétfokú moll jellegű modális hangsor, DÓR hangsor/

..................................

 

Gyermekdal:

 

Piros pünkösd napján
Mindenek újulnak,
A kertek, a mezők
Virágba borulnak.


Én kicsike vagyok,
Nagyot nem szólhatok,
Szüleim kertjében
Most nyílni akarok.

 

Ki akarok nyílni,
Mint pünkösdi rózsa,
De ki nem nyílhatok,
Csak úgy illatozok.

 

A második versszak így is ismeretes:

 

Én kicsike vagyok,
Nagyot nem szólhatok,
Mégis az Istennek
Dicséretet mondok.

 

Szólmizált dallama:

 

dó dó dó dó dó re mi

mi mi re dó mi mi

mi fá szó mi re mi

dó mi re re dó dó

 

/Hangsora: Ötfokú dó-pentachord hangsor/


Mindkét dalon érződik a nyugati zenei hatás, tehát nem a legősibb rétegéhez tartoznak a magyar népdalkincsnek.

Az ősi réteg jellemző hangsora ugyanis az őshazából magunkkal hozott pentatónia. Erről már régebben szóltam. Ötfokú, félhang nélküli hangsor, emiatt hiányoznia kell belőle a fá-nak és a ti-nek.

 

http://www.youtube.com/watch?v=iaj9_7lQhMI&feature =related
Kodály: Pünkösdölő

 

Holdfény