Holdfény - Szeretgom.hu

Őket követi

Őt követik

Holdfény

Regisztrált:
2009. 06. 22. 14:54
Utolsó belépés:
2023. 12. 07. 16:29

2010. 07. 08. 12:19

Weöres Sándor

FEKETE KANDÚR

Szívem görcs, vérem szilvalé,
közeledem hetven felé.
Macskánk gyógyítja májamat,
ráborul és meleget ad,
vérrel fűtött kis termofor,
karmos talpakkal megtipor.
Állat-lényének deleje,
akár őserdő ereje.
Mint fűből szűrt tea,
áthat pezsdítő árama.
Tappancstól fülig fekete,
bundája, bajsza, termete,
de arcából süt élesen
kerek két citromszínű szem,
s az élő sötét vánkoson
ezüstös fényhullám oson.
Féléves múlt és bölcs nagyon,
tudós, tapasztalt doktorom.
De nem soká időz velem,
nem bír megülni egy-helyen,
nagyot szökken, nem is köszön,
már fönn cikáz a fatetőn.
Gombot, csatot bútor alól
s elgurult pénzt előkotor,
mindent vizsgál, zugokba túr,
a kertben, házban ő az úr.
Ha lót-fut élettel tele,
én is száguldoznék vele,
feledném annyi évemet
s hogy vissza élni nem lehet.

 

 

2010. 07. 08. 0:12

Szép álmokat, kellemes holnapot mindenkinek!

Holdfény

 

 

2010. 07. 08. 0:09

 

 

 

 

2010. 07. 07. 23:49


Benjámin László 

HAJNALI KARÉNEK

KATA

Katám a nagylány; ő már iskolás.
Ír, számol, olvas, mint a vízfolyás.
És kérdez, érdeklődik szüntelen,
Már szűknek érzi a mesék világát,
Foglalkoztatja minden tudományág:
Természettan, földrajz, történelem.

A történelem jegyét őrzi teste:
45-ben gránátszilánk sebezte.
A ház körüle, apja távol,
De anyja elperelte a haláltól
S az éhséggel is perbeszállt: naponta
Elszaladt egy tányér scsiért - a frontra.
Nagy mű születne, ha elmondanák
Hős szívetek, háborús anyák!

Katámba tán e hét-sovány hetek
Oltották a gyűjtő természetet.
Gyümölcsöt, cukrot - kapjon akármit is,
Mindenből tartalékol egy kicsit;
Kinőtt ágyat, tört bábut félretétet:
Tegyük fel, jó lesz az ő gyerekének.

Azt mondja gyermekorvos lesz belőle.
Szőke, nyúlánk. Nyolcéves lesz jövőre.

JUTKA

Jutkám bizony nem volt a mai széplány,
Mikor megszületett
De később is csont-bőr volt; marharépán
Neveltük föl: inflációs gyerek.
Hát ne dicsérjem népem hősi harcát,
Látva Judit szépségét, telt kis arcát?

Ifjú korát tekintve, fellépését,
A családban ő a második költő,
De tehetségét nézve ő az első,-
Az igazság ez, és nem álszerénység.
Újpesten őrzött bűvös dobozából
Anyjának - majd ha kéri - pénzt varázsol;

Ha úgy tetszik, várat épít apának
S a csillagokból fűz gyöngysort magának...
Élénk, hamis - és roppant szemtelen,
Különösen velem;
Idegenek közt társalogni mafla.

Azt mondják róla: szakasztott az apja.

ANDRÁS

Lángész lesz ez!- jövendölte a nagyapja
András fiamról, nagy kerek fejéről.
A nők kedvence lesz- ezt szülésznő
Jósolta meg, testének más helyéről.
De apja és nagyapja s bába- egy se
Tud annyi színt, hogy méltóképp lefesse
Szeplős orrát, kópé mosolyát,
Gyöngédségét, ragaszkodása lángját
S önérzetét, haragját, hogy bántják.

Melléknév is ragadt rá: Puciné.
Ennek oka egynémely kombiné.
Elmondhatom, hisz akik neki varrnak,
Úgyis tudják: ruhája holmi kis
Babos, virágos ingvállat takargat,
S - ajaj- kényesebb női holmit is.
Ruházatra nem lehet hiú
Nagylányok közt az egy-szem kisfiú.

De hát ki bánja, hogy milyen színű,
Milyen szabású a fehérnemű?
Ahol a munka babérja terem,
Ott légy hiú majd, én kis emberem!

ZSUZSI

A tőlem származó költői művek
Között Zsuzsanna a legsikerültebb,
A legművészibb, bár - mi tagadás -
Nem tudatos mű; - spontán alkotás.
A szépen ívelt száj, sötét szemek,
A gömbölyű arc, a napsütötte homlok,
A csöppnyi láb, keménykötésű combok, -
Minden kis része egy-egy műremek.
S a részletek tökéletes aránya!
Dicsekvés, vagy sem, - ő is apja lánya!
Persze még
Nem láthatom tisztán jellemét.
Kicsinyke ő még, rövid költemény.
Egyéves lesz november elsején.

LECKE

Könyv, táska, irka, tinta, - Kata ír.
Előttem is hever egy ív üres papír,
Talán, talán ma már halad a munka...
- Te is leckét írsz? - jön évődve Jutka.
- Te is leckét írsz? - jön csipogva András.
(A családban ugyanis ő a kontrás.)
S most mindazt, amit ők kapnak, ha rosszul
Viselkedtek, megadják kamatostul:
- Ha nem írsz, kapsz majd! Mehetsz a sarokba!
- Jól elverünk - fenyegetnek vihogva.
De megunnak hamar s egymásután
Elvágtatnak új mulatság után.

Ketten maradtunk Katámmal. Neki
Tán számtanpéldákat kell költeni,
Vagy megírni, hogy mit látott vasárnap
Az állatkertben. Néha belefárad,
Bámészkodik, ráncolja homlokát,
Kocogtatja a tollszárral a fogát.
Egy óra sem kell - és már felderült
Rakosgat s játszani megyen.
Utána nézek büszkén és irigyen:
No lám, a kis mukk! Neki sikerült. 


A SZAKMA

A szomszéd szobából áthallani:
Játszik Juditka és Füzi Lali,
Papást - mamást, - felnőttest játszanak.
Papa még alszik. Mama kelteget:
- Most menj a gyárba és írj verseket!
Így képzeli Judit a gyárakat:
Sok ember ül ott, görnyed a papír
Fölött és reggeltől estig verseket ír.

Megállok az ajtóban s hallgatom.
De jó is volna, hogyha egy napon
Nekem szólnának: - Híres megrekedt!
- Most menj a gyárba és írj verseket!

HAJNALI KARÉNEK

Meg se várja a felkelő napot,
Zsuzsi kezdi az első szólamot.
Előbb álmosan, halkan, panaszosan,
Aztán egész szívvel cifrázva hosszan.
Fölkelek érte viszem Emma mellé,
Elcsöndesedik szépen anyja mellén,
A tejet nyögve, szuszogva nyeli,
Ízlik a reggeli.
Utána jön rögtön a másik;
Andriska is az ágyunkba mászik;
És mint az orkán
Süvölt nyomán két borzas kis boszorkány.
A kétszemélyes fekhely,
a hitvesi ágy megtelik gyerekkel.
keres magának mind egy csöppnyi fészket
és felcsendül a hajnali karének:
Kossuth-nóta, úttörő induló.
A hangok, mint a hullámzó folyó,
rajta ágy
vidám, zenés kirándulóhajó.
Ha ez nem ad boldogságot, mi ad?
Miféle képzelt veszélyek miatt
féltek hajóra szállni hajadon lányok, nőtlen férfiak?"

 

 

2010. 07. 07. 23:27

Rudyard Kipling:

HA

Ha nem veszted fejed, mikor zavar van,
s fejvesztve téged gáncsol vak, süket,
ha kétkednek benned, s bízol magadban,
de érted az ő kétkedésüket,
ha várni tudsz és várni sose fáradsz,
és hazugok közt se hazug a szád,
ha gyűlölnek, s gyűlölségtől nem áradsz,
s mégsem papolsz, mint bölcs-kegyes galád,

ha álmodol - s nem zsarnokod az álmod,
gondolkodol - s becsülöd a valót,
ha a Sikert, Kudarcot bátran állod,
s úgy nézed őket, mint két rongy csalót,
ha elbírod, hogy igazad örökre
maszlag gyanánt használják a gazok,
s életműved, mi ott van összetörve,
silány anyagból építsék azok,

ha mind, amit csak nyertél, egy halomban,
van merszed egy kártyára tenni föl,
s ha vesztesz és elkezded újra, nyomban,
nem is beszélsz a veszteség felől,
ha paskolod izmod, inad a célhoz,
és szíved is, mely nem a hajdani,
mégis kitartasz, bár mi sem acéloz,
csak Akaratod int: "Kitartani",

ha szólsz a néphez, s tisztesség a vérted,
királyokkal jársz, s józan az eszed,
ha ellenség, de jóbarát se sérthet,
s mindenki számol egy kicsit veled,
ha a komor perc hatvan pillanatja
egy távfutás neked s te futsz vígan,
tiéd a Föld és minden, ami rajta,
és - ami több - ember leszel, fiam.

(Kosztolányi Dezső fordítása)