Gyurisz - Szeretgom.hu

Őket követi

Sajnos senki sem

Őt követik

Sajnos senki sem

Gyurisz

Regisztrált:
2009. 02. 05. 11:49
Utolsó belépés:
2009. 11. 18. 15:47

2009. 11. 11. 10:48

Géza !

 

Ugy kezdted a bejegyzéseidet, hogy a Mszp - Szdsz ellehetetleníti a Sakkot Esztergomban. Hogyan, és miért, amikor több Mszp - hez

kapcsolható, és sakkozni is szerető résztvevőtök is van.

Majd úgy fejezed be a hozzászólási sorodat / IDÁIG /, hogy a Városházát okolod.

Most akkor mi a helyzet. Már csak azért is "  zsigerből, alkalomból, csakazért is ből, na meg ez a módi miatt, és különben is nagyobb leszekből,

kell szidni a regnálókat. "

Minden sportban van " tisztaság " , ami nemcsak a versenyzőkre, hanem a szószólókra, és főleg a vezetőkre is érvényes kell, hogy legyen.

Szerintem a kultúrált kiállás a sport érdekében hatásosabb, mint a fellengzős, letaroló módszer.

Mert a sportban nem ellenségek, hanem ellenfelek ülnek, állnak szemben egymással.

Legalább is nálam, nálunk ez így volt, van.

Mi örültünk, /örülünk / a mások sikerének is. A sportot főleg a siker viszi előre, és a siker koronázza be.

2009. 11. 09. 12:13

Ki mer ma Esztergomban bírálattal illetni a képviselőtestület " dolgaival " kapcsolatos témákban, akinek  megélhetési gondjai vannak, és tart

a " hivatal "ellehetetlenítésétől?

Szerintem az, aki K Ö Z I S M E R T az egy picit védett a realitás talaján álló közvélemény álltal.

Aki " CSAK " egy " szürke kis " városfia, az meggondolja a nyilt szembemenetelést. Na de lehet titokban szembemenetelni, és véleményt

nyilvánítani?

Mivel engem már kidobtak az egyik hivatali helységből, és azóta éreztetik velem, hogy " s z e m  e l ő t t " vagyok, tartok a bármilyen mérvü, és mértékü

megtorlástól, maradok a majdani választáskor adódó lehetőségemnél.

Együtt élek a város dolgaival. Itt lakva csak mértékkel adhatok hangot véleményemnek, amiből kitetszik személyiségem, amivel természetesen a reális

értékrendet képviselők számát próbálom gyarapítani.

2009. 11. 09. 10:59

Ha megengeditek!

 

Jártam fiatalabb koromban a skandináv álamokban /Svédország, Norvégia, és érintettem a Fineket is./

 

A Két első országban szerzett tapasztalataim már arról győztek meg, most, hogy benne vagyunk az energiatakarékossági / itt / őrületbe,

hogy " SKANDINÁVIÁBAN " azért nem kap hangsúlyt e - problléma, mert szinte minden település határában vizierőművek működnek.

Működnek gazdaságosan, környezetkímélően, ellátva a települést energiával. A nagy városoktól távol nem látni olyan sűrü távvezeték -hálózatot,

mint nálunk, avagy itt európában.

Igaz, hogy országunkban nincsenek  sűrün, vízhasznosításra alkalmas folyóvizek, de egy lett volna. Na DE AZ AKKORI POLITIKAI HANGULAT

hatalmas akadályt gördített, nem a Dunába, hanem az olcsó energiatermelés útjába.

Hajajjjjjj

És most problémázunk. Na de a multat nem lehet megváltoztatni, csak a mindenkori kormányokat kritizálni, és megtaposni.

A tévedéseket csak helyrehozni lehet/ne/.

Ha akarnánk. Vajon akarjuk?

2009. 11. 08. 10:52

Igen Tisztelt eddigi hozzászólók!

Megpróbálok egypár gondolatot hozzátenni az eddig elhangzottakhoz:

Miből fizetik a nyugdíjakat?

         A költségvetésbe befolyt ADÓK - ból. Hányféle adónem van ma magyarországon, ?

         Az állami nyugdíjalapba befizetők is évente fokozatosan emelkedő százalékot juttatnak a magánpénztári alapba.

         Tehát folyamatosan átalakul az eddigi gyakorlat miatt tarthatatlan nyugdíjrendszer.

Milyen alapvető szolgáltatásoka kapnak a nyugdíjasok? / Mármint - rendszeresen, és mindegyik./

         Térítésmentes ingyenes utazás. HATVANÖT  éven felettieknek. / csak aki utazik / Pl.

Ne tegyünk legalább mi itt, hogy emlegessük a szembeállást a nyugdíjasok, és az össztársadalom között.

          A szelektálás csak a szélsőséges gondolatokban, és az alkalmi megnyilvánulásaikban van.

          Szerintem együtt él a nyugdíjas a társadalommal, a társadalomban.

         

Hogy szétlopta az országot az eddigi kormányzási gyakorlat? Igen?

          Aki ezt állítja, az fekete szemüveget és ellenzőt visel. Nem látja az úthálózat, a magánerős építkezések számát, méreteit.

          /Hogy csak a beruházásokat említsem./

          / Az esztergomi ezirányú gyakorlatot kérem kivételes esetként kezelni. Majd csak változik./

          Javaslom ÉSZREVENNI és elismerni a válság előtti - alatti, a kormányzást ellehetetlenítő törekvéseket, majd a válság jelenlegi

          helyzetében történő, azt CSILLAPÍTANI akaró nehéz munka  eredményeit. amit EURÓPA már elismer.

NE AKARJUNK KAPITALISTA KÖRNYEZETBEN / amit mi akartunk / SZOCIALIZMUST !!!  Ez az elképzelés nem fog sikerülni.

 

 

 

2009. 10. 31. 9:48

Most aztán KIFÉNYESEDETT Winkfein Csaba.