vándor - Szeretgom.hu

Őket követi

Őt követik

vándor

Regisztrált:
2008. 08. 23. 17:07
Utolsó belépés:
2021. 05. 05. 17:11

2014. 11. 15. 22:43

Köszönöm Holdfény!  Nagyon kedves vagy! 

2014. 11. 11. 22:20

Üdvözlet az olvasóknak!  A  személyes érintettség  aktualitása okán,csak egy vers az ami most, ide illik!

 

Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd
Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szivünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedőlt
a kincstár.

Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.

Nézzétek e főt, ez összeomló,
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlan ködbe vész
kővé meredve,
mint egy ereklye,
s rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének ősi titka.

Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.
Mindenki tudta és hirdette: ő volt.
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt,
s szólt, ajka melyet mostan lepecsételt
a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja,
mint vízbe süllyedt templomok harangja
a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég:
„Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék”,
vagy bort ivott és boldogan meredt a
kezében égő, olcsó cigaretta
füstjére, és futott, telefonált,
és szőtte álmát, mint színes fonált:
a homlokán feltündökölt a jegy,
hogy milliók közt az egyetlenegy.

Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövőben
akárki megszülethet már, csak ő nem.
Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse.

Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt...”,
majd rázuhant a mázsás, szörnyü mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt...”
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.

 

 

És akinek inkább, "élő" szóban jobban tetszene, annak Latinovics Zoltán előadásában ajánlom meghallgatni!

http://www.youtube.com/watch?v=so-kunWPEpo

 

2014. 11. 04. 15:05

Ma november negyedike van!  Minden méltatás helyett, Márai Sándor versét hozom ide, amit 1956-os események alkalmából írt!  November 4. azért gyászosabb a többi napnál, mert a szovjet hadsereg igéretét megszegve, páncélos csapatainak erejével megszállta Budapestet, és ezzel, tulajdonképpen a  Magyar Népköztársaságot! Hitszegő módon viselkedett! És ezt a magyar nép, soha sem tudta nekik megbocsátani! Emlékezzünk méltósággal az áldozatokra!

 

http://www.youtube.com/watch?v=mquUwSvtkr4

2014. 10. 30. 18:57

A hétvégén kicsit összetorlódnak a megemlékezések! Október 31-én a reformáció emléknapja, november elseje a katolikus mindenszentek ünnepe, és november másodikán,  néhány évtizede, az evangélikusok által is elismert, katolikus ünnep a halottak napja! A hagyományoknak megfelelően, ilyenkor gyújtunk gyertyát azokért, akik eltávoztak közülünk, a halottainkért! Ebből az alkalomból, Budapesten a Művészetek palotájában /Müpában/ a világhírű karmester Helmuth Rilling vezényletével mutatják be, Brahms megrendítő művét, a Német reqviemet! Ezzel a művel, és gyertya gyújtással emlékezem, emlékezzünk meg a halottainkról, akik hiányoznak, és akik nélkül mi nem lennénk!

https://www.youtube.com/watch?v=3svR4J90etM

 

Halottak napja

 

 Juhász Gyula  verse:

Temető

 

A hervadás bús pompájában áll most
A temető. Ó, mennyi szín, derű,
Fehér és lila őszi rózsatenger,
Mely hullámzik az enyészet szelére.

Egy alacsony pad vár rám pihenőül,
Előtte zöld deszkából ácsolt apró
Sírdomb szelíden mosolyog a fényben.
Fölöttem magyar égnek végtelenje,
Előttem a határtalan magyar táj.

E kicsi sírban egy csöpp lányka szunnyad,
Mint elhervadt virág az ősi kertben.
Köröttem mindenütt békés keresztek
S mély nyugalom beszédes csöndje hallgat.
Mely minden bölcsességnél igazabb.

E kicsi hant előtt, e nagy magányban
Megölelem az édes életet,
Mely ragyogást küld jeltelen sírokra
S virágözönt az ódon temetőkbe
S az őszi nap csókjával arcomon
Megindulok rózsásan, dalosan,
A boldog elmúlás víg vőlegénye

 

Békés megemlékezést, és jó időt a gyertya gyujtáshoz mindnyájunknak!

 

 

 

 

 

2014. 10. 28. 22:29

Bizony nem mindenkinek telik,környezetbarát(?) gázra! Igen sajnos sokan a szemetet,rongyot, műanyagot égetik! Fáznak, kell a meleg bármiből! Miként tavaly, , idén is lesz ez még rosszabb is, sajnos!